Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“ обединява екип от професионалисти, изкушени от предизвикателствата на времето и непрестанното развитие на правната материя, в търсенето на най-добрите решения за своите клиенти.

Ние:

 • следваме правилата на закона и морала;
 • стремим се към оптимален резултат в работата си и го постигаме;
 • непрекъснато се развиваме и усъвършенстваме;
 • създаваме продължително и професионално сътрудничество с клиентите си, придружено с взаимно лично доверие;
 • стремим се да оказваме превантивни правни услуги, за да избегнем съдебната интервенция;
 • гарантираме поверителност на предоставената ни информация;
 • вместваме се в сроковете, дадени от клиентите, но не за сметка на качеството и професионализма;
 • предлагаме индивидуален подход към всеки клиент;
 • не  квалифицираме клиентите като голям и малък;
 • общуваме с клиентите си на английски и немски;
 • не се занимаваме с наказателно право.

Основното ни мото:

Nil satis nisi optimum/ Нищо освен най-доброто не е достатъчно е своеобразен израз на непрестанния ни стремеж да предоставяме висококачествено и професионално правно обслужване на нашите клиенти в защита на техните права и законни интереси. В името на това ние си сътрудничим с признати специалисти в конкретни области на правото и имаме възможността да сформираме експертни екипи при необходимост от обслужване на по-мащабни проекти.

Препоръки

 • testimonilas-com-logo-solitex

  solitex.biz

  Правни услуги с фокус върху детайла

  Солитекс И.Б.Д. ООД използва правните услуги на Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“ от години по различни поводи, включително при изготвяне образци на основни договори за нашата дейност, анализ и консултации по договорите за покупка и препродажба на услугата на Google G Suite и други търговски договори с наши контрагенти. Особено полезни за нас бяха оказаните правни услуги по привеждане дейността ни и тази на нашите клиенти в съответствие с изискванията по Общия регламент относно защита на данните. Високо ценя професионализма с фокус към детайла на Адвокат Силвия Кръстева и се надявам кантората да защитава успешно интересите ни и за в бъдеще.

  Кръстьо Иванов
  Управител
  Солитекс И.Б.С. ООД
 • testimonilas-com-logo-capella

  capellaplay.bg

  Доверяваме се на професионалните услуги на Адвокатска Кантора „Кръстева и Ганева“ винаги, когато имаме нужда. Адвокат Анна Ганева е наш партньор от самото начало на утвърждаване на марката Capella Play в България, като сме разчитали на нея в преговорите по всички договори за наем на нашите детски центрове в цялата страна, както и в последващите отношения с наемодателите.  През 2018 година адвокатите от кантората ни помогнаха  да приведем дейността си в съответствие с изискванията на Общия регламент относно за защита на данните , което ние високо ценим.

  Александър Проданов
  Капела България АД
 • От самото създаване през 2010 г. на ОТП Факторинг България ЕАД (небанкова финансова институция, специализирана в изкупуване, събиране и управление на вземания, произтичащи от просрочени банкови заеми) и вече повече от 9 години ние разчитаме на професионалните правни услуги на адвокат Силвия Кръстева. Тя ни помогна да изградим цялата договорна база на дружеството, да разработим приложимите вътрешни правила и процедури. Предоставя за нас и за нашите дъщерни  дружества всякакви услуги от корпоративен характер, съдейства ни във взаимоотношенията с различните регулаторни органи и в привеждане дейността на дружеството  в съответствие с нормативните изисквания, в т.ч. Общия регламент относно защита на данните. Подпомага ни по всякакви въпроси от трудово-правен характер, консултира ни по данъчно-правни въпроси, предоставя ни компетентни правни становища по различни въпроси според нашите нужди, като в зависимост от случая изработва необходимата документация двуезично. Притежавайки обширни познания и богат юридически опит, адвокат Силвия Кръстева винаги ни предоставя професионални правни услуги от най-високо качество и със завидна бързина, на коeто се надяваме да можем да разчитаме и за в бъдеще.

  Илка Димова-Мазгалева
  Изпълнителен директор
  ОТП Факторинг България ЕАД
 • testimonilas-com-lion

  Истински оценявам навременната правна помощ, която ми оказаха адвокатите от Адвокатско съдружие ""Кръстева и Ганева"". През 2015 и 2016 г. те ми помогнаха да осъдя пред български съд бившия ми съдружник в българска компания да ми изплати равностойността на полагащия ми се дружествен дял, както и в изпълнителното производство по успешното събиране на вземането в пълен размер. Правните услуги бяха предоставени с изключителен професионализъм, поради което препоръчвам адвокатите на всички мои партньори в Румъния, които могат да имат нужда от правна помощ в България.

  Драгош Виеру
  Управляващ директор
  Lion Shipping & Chartering Ltd., гр. Констанца, Румъния