Публикации

Адвокатско съдружие „Кръстева и Ганева“ за правното обслужване на бизнеса в сп.“Мениджър“, бр.11/2015