Адвокат

Анна Ганева

Адвокат

Проекти

Изпълнява водеща роля в екипа, консултиращ инвеститора на един от най-големите търговско-развлекателни центрове в страната във връзка с продажбата на центъра, както и в отношенията му с всички участници в строителния процес, последващите отношения с наематели по сключване и изпълнение на договорите за наем, мениджмънт дружества и всички трети лица ангажирани с ежедневната поддръжка и управление на търговския център;

Консултант на проектно дружество и неговия собственик във връзка с реализиране на мащабен проект за реконструкция, опериране, отдаване и продажба на офис сграда, в т.ч. пряко участие в преговорите с потенциални инвеститори, с финансови институции по осигуряване ре/финансиране на проекта, реструктуриране на кредита на проектното дружество и др.;

Пълно правно обслужване на телекомуникационно дружество, предоставящо оптична свързаност на корпоративни клиенти;

Обслужва водеща търговска банка в процеса на събиране на кредити;

Консултант на местни и чуждестранни купувачи на проектни дружества, развиващи проекти за изграждане на вятърни и соларни електрически централи, в т.ч. преговори с финансиращи институции, изготвяне на договори за съвместна дейност и на договори за покупко-продажба на акции и дялове, пълен правен анализ на проектните дружества и притежаваните от тях права и активи;